-

Tips om ekologiska produkter

TRANSPORTSKADOR

Vi står för alla skador, som kan uppstå vid transport till kunder. Om Du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall Du omedelbart anmäla detta till Dhl eller transportören. Om dessa ej åtager sig skadeansvaret, skall Du Kontakta vår kundtjänst. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.